fredag 15 juni 2012

mangadomen

Mangaöversättaren frikändes i Högsta Domstolen. Beskedet kom i morse och här kan ni läsa domen i sin helhet (ligger som pdf under texten). På ett sätt är det ju naturligtvis glädjande att Högsta Domstolen tolkar lagen lite öppnare än vad tidigare instanser gjort (inte minst för översättaren), och jag antar att det är prejudicerande på något sätt. Samtidigt kvarstår oklarheten kring hur det är tänkt egentligen kring det där med tecknade bilder. Man har resonerat som så att figurerna på alla bilder utom en är fantasifigurer men med mänskliga drag och så skriver man (bland annat, det är ett tio sidor långt dokument):
Även om de aktuella 38 bilderna kan framstå som stötande torde risken för identifikation och därmed också risken för kränkning av barn i allmänhet vara väsentligt mycket mindre beträffande sådana bilder än i fråga om realistiska avbildningar med sexuellt innehåll.
 Jag tänkte ju, när jag lärde mig att barnpornografiska bilder betraktas som kränkande av barn i allmänhet, att i så fall borde ju bilden nästan bli mer kränkande ju mer abstrakt den var, eftersom den då kunde tänkas hänvisa till idén om ett barn snarare än något specifikt barn. Men uppenbarligen har det något med identifikation att göra. Hm.

Det är inte så många som hunnit kommentera ännu. Mårten Schultz intervjuas kortfattat i DN och det han säger stämmer överens med mitt intryck, att egentligen har vi inte blivit så mycket klokare. Motsvarande skriver han på juridikbloggen. Expressens Karin Olsson utlovar en längre text i morgon, men skriver kort på bloggen att det är en seger för den konstnärliga yttrandefriheten. Anna Troberg skriver också, lite längre. Hon har dessutom sett bilderna det är frågan om och jag skulle anta att alla 38 frikända teckningar kommer att bli tillgängliga nu (och säkerligen spridas av bloggare och andra). Den 39:e bilden, däremot, bedömdes som barnpornografisk men innehavet av den som "försvarligt".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar