torsdag 26 november 2015

the fantastic

Har varit på konferens. I Odense. Om "The Fantastic in a Transmedia Era" -- tyvärr verkar Syddansk universitet ha tagit ner hemsidan så snart konferensen var över men det var en rolig och fascinerande konferens. Det är ju en ganska klar sidolinje i förhållande till mina forskningsområden, men mitt personliga intresse för fantasy och populärkultur har ju gjort att jag seglat in på den där sidolinjen emellanåt, som i och med Twilight-antologin och i och med det där kapitlet om Game of Thrones. Det var Rikke Schubart, en av redaktörerna till Game of Thrones-antologin, som anordnade konferensen och det var därför jag var där. Min konkreta insats på plats var dock ganska beskedlig: jag satt i ett runda bords-samtal om genus i Game of Thrones. Det var första gången för mig (fast jag har gjort liknande saker på Lundensiska litteratursällskapet för många, många år sedan) men det var faktiskt jättekul.

Det var många intressanta keynoteföredrag, bland annat av den andra redaktören till antologin, Anne Gjelsvik från Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet, Stephanie Genz från Nottingham Trent University, och Martin Barker som är professor emeritus vid Aberystwith Universit. Han pratade om The World Hobbit Project -- en gigantisk receptionsstudie över hela världen som fick in över 36.000 enkätsvar och vars ännu så länge preliminära resultat verkar jättespännande.

måndag 2 november 2015

leif furhammar

Leif Furhammar, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet 1978-1990, har gått bort. Han var Sveriges andra filmprofessor efter Rune Waldekranz och blev 78 år.

Mitt första möte med Leif Furhammar var genom boken Filmen i Sverige som var kursbok när jag läste film i Lund i början på nittiotalet. En stor, imponerande coffeetable-bok som behandlade svensk film genom nästan hundra år. Så småningom insåg jag dock att han hade skrivit långt mycket mer och dessutom själv varit med under avgörande ögonblick i den svenska filmhistorien, inte minst genom att han var sekreterare i filmforskargruppen som på sextiotalet skulle undersöka filmens påverkan på sin publik. När vi skulle anordna workshop med de svenska forskare som medverkar i antologin om sexualitet i svensk film i december 2013, bjöd vi in Leif Furhammar som föredragshållare och han berättade om det arbetet och om hur det var att arbeta ihop med Harry Schein. Det var första och enda gången jag träffade honom i verkligheten. Han var vänlig och trevlig och en enorm källa till kunskap om dessa filmpolitiskt omvälvande år.

Här är DN:s nekrolog.