torsdag 26 november 2015

the fantastic

Har varit på konferens. I Odense. Om "The Fantastic in a Transmedia Era" -- tyvärr verkar Syddansk universitet ha tagit ner hemsidan så snart konferensen var över men det var en rolig och fascinerande konferens. Det är ju en ganska klar sidolinje i förhållande till mina forskningsområden, men mitt personliga intresse för fantasy och populärkultur har ju gjort att jag seglat in på den där sidolinjen emellanåt, som i och med Twilight-antologin och i och med det där kapitlet om Game of Thrones. Det var Rikke Schubart, en av redaktörerna till Game of Thrones-antologin, som anordnade konferensen och det var därför jag var där. Min konkreta insats på plats var dock ganska beskedlig: jag satt i ett runda bords-samtal om genus i Game of Thrones. Det var första gången för mig (fast jag har gjort liknande saker på Lundensiska litteratursällskapet för många, många år sedan) men det var faktiskt jättekul.

Det var många intressanta keynoteföredrag, bland annat av den andra redaktören till antologin, Anne Gjelsvik från Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet, Stephanie Genz från Nottingham Trent University, och Martin Barker som är professor emeritus vid Aberystwith Universit. Han pratade om The World Hobbit Project -- en gigantisk receptionsstudie över hela världen som fick in över 36.000 enkätsvar och vars ännu så länge preliminära resultat verkar jättespännande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar