måndag 2 februari 2015

not a minor quibble

Ny vecka. Skall bland annat undervisa på en text ur en bok som betydde mycket för mig när jag läste den som grundstudent: Dirty Looks: Women, Pornography, Power (red. Pamela Church Gibson & Roma Gibson) från 1993. Jag kommer att ta upp och diskutera sex wars och den amerikanska Barnardkonferensen. Här kan jag citera ur introduktionen av Carol J. Clover:
For those on the anti-censorship side, pornography is a meaningful text about the sexual acts it represents. For those on the censorship side (conspicuously Robin Morgan, Catherine MacKinnon, and Andrea Dworkin), it is the enabling theory of the acts it represents: a charter for action, or, in Morgan's lapidary formulation, the claim that pornography is the theory and rape the practice. This is not a minor quibble. It hits our most basic sense of how to understand culture, what to do to improve our place in it, and with whom (the Moral Right or the American Civil Liberties Union) to throw in our political lot (s. 1).
Studenterna skall dock läsa en text av Lynne Segal, som man kan bekanta sig med i den här intervjun i The Guardian. Dirty Looks gavs ut i en nyutgåva tio år senare, More Dirty Looks: Gender, Pornography, Power, där vissa texter, bland annat den av Segal, bytts ut. Sannolikt gjordes detta för att den vid det laget var passerad -- forskningsläget som hon rapporterar om hade förändrats -- men eftersom jag skall försöka förklara en historisk konflikt för studenterna finns det en poäng att den är en partsinlaga från det tidiga nittiotalet.

Man kan också läsa om boken i en artikel i det första dubbelnumret av Porn Studies Journal: "Revisiting Dirty Looks" (kräver biblioteksinloggning).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar