måndag 13 april 2015

lite måndagslänkande

Lite blogguppehåll här men det beror mest på att som vanligt låg det berg av arbete och väntade på mig när jag kom hem från Montreal och de allra första dagarna var jag inte heller helt effektiv. Tentarättningar, kursavslutningar, handledning, textredigering och kapitelskrivande. Får tyvärr erkänna att jag inte betat av alla högarna ännu men det löser sig nog denna vecka.

Csaba Bene Perlenberg skriver i Göteborgsposten om porren som yttrandefrihetsmarkör. Det handlar om porrkonsumtion på nätet i Mellanöstern och att på grund av den hårda censuren är Mellanöstern en stark tillväxtmarknad för VPN-uppkopplingar som gör att man kan kringgå censuren. Som inspirerad av Brian McNairs Porno! Chic? skriver Perlenberg:
Men porr är, ur ett publicistiskt historiskt perspektiv, aldrig en slutpunkt. Det är ett medel. Det är som mest provocerande, och eggande, i brytningspunkten mellan ofrihet och frihet. Porr förlorar ju sin politiska sprängkraft i samma ögonblick som den inte längre är förbjuden. 
Dick Harrison har skrivit i Magasinet Neo om historieböcker i skolan, apropå debatten om osynliggörandet av kvinnor i historieläromedel tidigare i år. Han tillrättavisar påståendet att den extremt skeva könsbalansen i skolböckerna skulle bero på att dessa speglar en historisk, patriarkal verklighet. Det finns en rad viktiga kvinnor i historien, men som Harrison skriver:
Hur ofta har ni läst om förspelet till nordamerikanska frihetskriget och snubblat över Penelope Barker? I hur många översiktliga redogörelser för franska revolutionen förekommer Olympe de Gouges? Ingen av dem var oviktig, tvärtom. Problemet är att de flesta förväntar sig att bara hitta män. Alltså letar man inte efter kvinnorna – inte ens om deras verksamhet lyser igenom starkt i forskningslitteraturen.
Men han hittar också andra problem med historieskrivningen i böckerna. Dels, menar han, beror detta på att läromedelsförfattarna, förlagen och lärarna är skeptiska till att ny forskning inkorporeras i skolböckerna, men dels beror det också på att akademiker är dåliga på "tredje uppgiften" -- att förmedla sina forskningsresultat i populärvetenskaplig form.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar