tisdag 6 september 2016

pornonani

Pornografi och onani hör ihop. Inte bara för att det ena leder till det andra utan också för att i synen på pornografi lyser den gamla synen på onani igenom. Magnus Ullén diskuterar detta mer ingående och nyanserat i sin bok från 2009, Bara för dig: Pornografi, konsumtion, berättande, men det är på ett ytligt plan ganska uppenbart: Onani var dåligt för att det var något helt annat än allt sådant som var (och är) viktigt och produktivt i samhället: reproduktiva parförhållanden, arbete, ordning och reda. Pornografi är dåligt för att unga män blir impotenta (kan inte ha reproduktiva parförhållanden) och det leder till missbruk (det vill säga att man missköter arbete och ordning och reda). Något hårddraget, kanske, men i patologiseringen av porrkonsumenterna finns också något av den patologisering som gjordes av onanisterna när det begav sig.

Däremot kanske detta är mer sant i en amerikansk kontext? Att synen på onani bestämmer vilken sida vi befinner oss på i "the culture wars", dvs var vi ställer oss, politiskt, i frågor om (enligt artikeln) "gay marriage, abortion rights, and pornography"? Förhoppningsvis finns det något slags konsensus i den svenska kontexten om att onani är något positivt, men det går ju inte heller att ta för givet. En intressant poäng som görs i artikeln är att manlig onani sågs som farlig för att den gjorde mannen till en slav under sin lust (och att han därmed riskerade att bli manipulerad av sin hustru) medan kvinnlig onani sågs som skadlig därför att den gjorde kvinnorna onaturligt självständiga. Något som sedan feminismen tog fasta på -- onani frigjorde kvinnan från mannen.

Man kan läsa mer i Ulléns bok, men kanske framför allt i Thomas Laqueur, Solitary Sex: A Cultural History of Masturbation.

Är annars djupt försjunken i undervisning. Det är nytt för mig att undervisa på nätet och det är både roligt och svårt. Saknar, får jag erkänna, ansikte mot ansikte-kontakten med studenterna, men gillar utmaningarna och den mer reflekterande, långsammare kommunikationen med nätstudenterna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar