torsdag 24 oktober 2013

a-märkt pornografi?

Alltså det där med A-märkning av film och Bechdeltestet och så där: I vanlig ordning är jag ganska åsiktslös i frågan. Jag tycker att Bechdeltestet är en enkel och lite humoristisk illustration av hur mycket film de facto ser ut. Om nu några av Folkets hus och parkers biografer vill använda det för att "medvetandegöra, synliggöra och uppmuntra till att öka kvinnors representation i film", så får de väl göra det. Det ligger helt klart något i kritiken av märkningen -- FLMs kritik till exempel eller Jan Holmbergs i Dagens Nyheter som jag inte kan länka till för det är en del av betalnättidningen. Men på det hela taget känner jag mig ganska ljummen inför hela diskussionen.

Utom vad gäller en sak: Varför dyker porrfilm upp som exempel på film som kan passera Bechdeltestet? Både FLM och Karoline Eriksson i Svenska Dagbladet i dag tar upp det här, utan att närmare hänvisa till vilka porrfilmer det skulle vara som klarar Bechdeltestet. Enligt FLM finns det till och med gott om sådana filmer.

OK. Vad är Bechdeltestet? Jo, för att passera måste en film innehålla en scen med två kvinnliga karaktärer som pratar med varandra om något annat än män.

Mina invändningar är bara grundade i ett slags gut feeling -- jag har inte gått in och tittat på pornografiska filmer och gjort något slags statistik på detta. Det förekommer säkert, men varför skulle detta per automatik vara ett tecken på att Bechdeltestet är bristfälligt? Kanske är i så fall "genomsnittlig" (Eriksson) eller "inte nödvändigtvis progressiv" (FLM) porrfilm inte så väldigt genomsnittlig eller icke-progressiv eller vad den nu skall vara (vad är en genomsnittlig porrfilm? vad är en progressiv porrfilm?).

Jag vill understryka att jag också tycker att Bechdeltestet är grovkalibrigt, men jag vet inte om porrfilmer skulle vara den bästa illustrationen av att det är det eller bästa argumentet. Tvärtom tycker jag att det är lite slentrianmässigt att utnyttja porrens låga ställning för att visa på grovkalibrigheten.

Man skulle också kunna öppna en diskussion här om betydelsen av dialog i pornografiska filmer. (Det är i och för sig rimligt att diskutera betydelsen av dialog i film generellt, men det var inte jag som tog upp porrfilm som exempel.) Eftersom dialogpartier i porr har dåligt rykte (dåliga skådisar och sådär), och eftersom mycket porr som finns på nätet inte har annan dialog än "dirty talk" (som å andra sidan är en jätteviktig komponent av porren), så spelar det kanske ingen större roll om de passerar Bechdeltestet eller inte. Mycket pornografisk film är inte som vanliga spelfilmer heller så de är liksom inte jämförbara storheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar