fredag 11 december 2015

det finns en framtid någonstans

Tre dagar i Stockholm: Först möte med Nordic Women Film-projektet, sedan institutionsmiddag i Kaknästornet (coolt). I går satt jag först och jobbade på Filmhuset, och sedan tog jag mig bort till Karolinska Institutet där det var dags att diskutera Face of AIDS-projektet. Face of AIDS är en gigantisk samling filmer gjorda av Staffan Hildebrand som dokumenterar HIV och AIDS runt om i världen under nära trettio år. Läkare, aktivister, HIV-positiva och AIDS-sjuka är intervjuade och det finns dokumentation från konferenser och aktioner. Jättehäftigt material som håller på att arkiveras på KI. Vi som skall jobba med det är en tvärvetenskaplig grupp -- samhällsvetare, medicinare och humanister.

Det betyder att jag inte reviderat bokmanus nu på ett par dagar. Men när man avslutar saker måste man också planera nya saker. Annars blir tillvaron bara tom och tråkig...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar