torsdag 14 januari 2016

i dag

Tillbaka på Malmö högskola, men lite paradoxalt sitter jag just nu på tåget till Stockholm för att göra en sista insats. Jag skall presentera vad jag hoppas blir ett kommande projekt på forskarseminariet. Det betyder att det är väldigt tentativt, men det skall bli intressant att höra vad folk har att säga om det.

Projektet är inte ett soloprojekt. Jag vill dra ihop ett nätverk av internationella porrforskare för att undersöka pornografins transnationalitet. Detta är något jag har hållit på att krafsa lite på ytan av ganska länge, men det är nästan oöverstigligt när man är språkligt begränsad som jag eftersom det kräver både språkkunskaper och viss nationellt specifik kunskap om censurhistoria och juridik. Vad som har blivit alltmer uppenbart under de år jag ägnat mig åt pornografisk film ur ett historiskt perspektiv är porrens förmåga att resa. Såväl formellt genom olika distributionsnätverk och samarbeten -- som informellt, genom att folk köpte på sina resor eller beställde via postorder. Enligt olika tidningsartiklar jag hittat smugglades också tidningar, 8mm filmer och exempelvis kortlekar i stora volymer. Avslutningskapitlet i mitt bokmanus handlar om detta, men, som sagt, jag kan inte riktigt gå på djupet utan att samarbeta med andra.

Så detta är vad som just nu distraherar mig från oron över världsläget (hade kort men intensiv kontakt med en gammal vän i Indonesien i morse med anledning av bombdådet i Jakarta), min pessimism på grund av vad man kanske kan kalla "åternationaliseringen" av Europa, tomheten efter David Bowie och de sista skälvande dagarna innan mitt slutliga bokmanus skall levereras.

(Och apropå bokmanus: vår antologi om sexualitet i svensk film annonseras i McFarlands vår/sommarkatalog!!!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar