fredag 3 december 2010

mer om filmcensuren

För den som vill veta mer om den svenska filmcensuren som nu avskaffas (för vuxna) kan man läsa Gunnel Arrbäcks Statens biografbyrå 1911-2000. Man kan också läsa Jan Holmbergs alldeles förträffliga filmcensurgenomgång i vår Swedish Film-antologi, "Censorship in Sweden". Om ett par månader dyker också min text om filmcensur upp i bokhögarna.

Man kan också söka jobb på den nya myndigheten, i utredningen kallad "X-myndigheten" men nu snart nyfödd med det fantastiska namnet Statens medieråd. (Det är nästan så att jag funderar på det...)

Och här kan man läsa varför Kristdemokraterna ändrade sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar