tisdag 9 oktober 2012

censur, censur, censur

Gjorde ett inhopp på censurkursen här i Stockholm. Kursen heter Från censur till kontroll? och är på 7,5 hp. När jag blev tillfrågad om jag ville medverka fick jag schemat och det är helt klart en kurs jag hade velat gå själv. Dagens pass hette Censurens arkiv -- arkivens censur och första timmen höll kursledaren Trond Lundemo. Andra timmen var det min tur med censurkorten för pornografisk 8mm-film. Men första timmen satt jag med och lyssnade och det var jättespännande -- hur censur är arkivgenererande, det som censureras måste dokumenteras och sparas. Som föreläsaren sade: Det är censurarkivets paradox, att det som inte visas är det som bevaras. De ca 45 klipp som ligger i Biografbyråns arkiv från de pornografiska 8mm-filmer som granskades är ju helt definitivt kvar. (De totalförbjudna filmerna, däremot, sparades inte.) De finns där med titel och årtal för granskning, systematiskt ordnade så att man kan hitta dem, beställa fram dem och se dem. De övriga filmerna som granskades är däremot betydligt svårare att hitta och att identifiera.

En annan sak som Trond Lundemo tog upp är att orden som används för att beskriva filmerna och censuringreppen väldigt sällan räcker för att beskriva dem -- det blir ett slags glapp mellan orden och vad de refererar till. Det är ju också väldigt tydligt i anslutning till "mina" filmer eftersom det blir en enorm kontrast mellan det byråkratiska språk som används och den pornografiska diskurs filmerna hör till. Flera av Lasse Braun-filmerna, som till exempel Cerimony som ju är suggestiv och också i mitt tycke humoristisk (och som totalförbjöds), beskrivs med ett torftigt, denoterande språk, en torr sakprosa som bara på det allra mest avlägsna sätt påminner om innehållet.

Jag är inte helt säker på att jag lyckades följa upp första halvan av föreläsningen så som jag hade velat --  vissa återknytningar (som de här) lyckades jag göra, men jag tror att jag hade kunnat göra ännu mer. En del tid gick ju åt till att förklara porrens ställning i förhållande till filmcensuren -- Brottsbalkens pornografiparagraf och vad den innebar fram till 1971, vad 8mm-porr är och hur den visades.

Nu skall jag börja bocka av på min att göra-lista med föreläsningsförberedelser och annat. Måste vara klar till kl. 18 då Germaine Greer kommer till Filmrummet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar