söndag 8 mars 2015

25 female film critics

Inte minst för att jag den här terminen undervisar på Moving Images and Gender har jag återigen kommit mycket nära några av de kvinnliga filmforskare och filmkritiker jag läste som grundstudent och som betydde enormt mycket för mig. Både för vad de hade att säga men också, får jag erkänna, som kvinnliga akademiker och därmed som något slags förebilder: de verkade så självsäkra, så skarpsinniga och så genomskådande smarta och samtidigt var de inte kultursnobbar utan skrev, inte sällan positivt, om populärkultur. Flera av dem -- inte alla, dock -- återfinns på den här listan från BFI, det brittiska filminstitutet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar