söndag 15 maj 2011

slutet på filmen o.s.v.

Jan Holmberg (filmvetare från Stockholm) är recenserad i Expressen och i Dagens Nyheter (hittar inte på nätet så det tycks vara i pappersversionen endast). Holmberg disputerade i Stockholm och har jobbat bland annat på Cinemateket och Malmö högskola och är just nu VD för Stiftelsen Ingmar Bergman. Hans bok Slutet på filmen O.s.v är en personlig betraktelse över digitaliseringen av filmmediet och även om jag ännu inte läst den har jag hört honom föreläsa om ämnet i olika sammanhang.

Att film är svårt att bevara är en av de första kunskaper man lär sig när man börjar läsa film. Det är ett faktum som i allra högsta grad påverkar våra möjligheter att veta, i det närmaste ett fundament för filmvetenskapen. Digital information är ännu svårare att lagra i ett beständigt format. Vi lever i en tid när allt kan spridas men ingenting bevaras (fast det där är inte riktigt sant -- en av de filmer jag tittade på när jag undersökte amatörporr på nätet var från nittiotalet).

Jag skall inte lägga ut texten här utifrån mina minnesfragment från seminarier med Holmberg, utan självklart läsa boken å det snaraste. Men redan på förhand kan jag gissa att även om han och jag rent temperamentsmässigt skiljer oss åt i frågan om slutet på filmen kommer det att vara tankeväckande och rolig läsning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar