torsdag 25 augusti 2011

planering, terminsstart

Dagarna är fulla av planering och fixande. Eftersom vi har tidigarelagt masterns programstart behöver vi informera om det -- mastern i sexologi kommer alltså att ges nästa gång från och med vårterminen 2012 redan, i stället för hösten som vi först hade tänkt. Den nya utbildningsplanen är klar men kurserna längre fram i programmet har inte fått reviderade kursplaner ännu och det skall göras i höst. Det låter jättetrist när man beskriver det så här, men det är kul att ha örnperspektiv på en utbildning på det här sättet. Jag tycker ju att administrativt ansvar alltid skall roteras -- dels för att ingen skall "fastna" i administration men också för att alla som jobbar med en utbildning skall få en chans att få en överblick. Nu har jag varit koordinator i drygt ett år.

Det femte september skall jag och två kolleger prata på en Skiftesföreläsning här på Malmö högskola. Jag kommer att prata om min pilotstudie -- användandet av sexuellt explicit material i medicinsk sexforskning. Den sextonde skall jag till Stockholm och prata om mastern och den 21 september skall jag sitta i en panel och diskutera filmen Som en pascha här i Malmö. Det är nog den tjugoförste jag är mest nervös för -- jag har aldrig suttit i en panel förut. Eller, jo det har jag förresten. Är nog därför jag är nervös...

Men den pedagogiska kursen examinerades i tisdags! Och jag har läst ut Michael Tappers avhandling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar