måndag 7 november 2011

discipline and punish

Åsa Linderborg skriver i Aftonbladet om fallet med familjen som splittrades på grund av pedofilmisstankar som så småningom ledde fram till ett friande i domstolen.
Kanske hänger rädslan för det nakna ihop med sexualiseringen av hela det offentliga rummet. Vi projicerar en massa saker på våra barn, egna rädslor och tillkortakommanden. Överbeskyddar. Överreagerar. I ett stenhårt samhällsklimat med osäkra utsikter blir de tillåtande marginalerna snäva – vi tror att barnen måste disciplineras från början för att inte riskera tillhöra dem som halkar ur.
Samtidigt har det beslutats att mangadomen skall tas upp i Högsta domstolen. Vi får väl se hur fallet bedöms där, men jag hoppas att en nykter och rimlig diskussion kan bli resultatet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar