onsdag 13 mars 2013

för män, av män?

Läste precis en riktigt, riktigt bra artikel av Klara Arnberg. Artikeln handlar om kvinnliga porrföretagare i Sverige 1950-1972 och jämför andelen kvinnor i den pornografiska pressen med andelen kvinnor i den generella pressen, samt gör kortare närstudier av några av de kvinnliga pornograferna. "For Men, by Men?" heter den och är väl läsvärd. (Är lite osäker på om länken funkar om man inte är uppkopplad via ett universitet eller en högskola, men jag tror det.) Det här är riktigt seriös grundforskning -- gediget, genomarbetat, icke-sensationalistiskt -- som fyller i en kunskapslucka men också pekar framåt mot vidare forskning.

Det var alltså inte så att den pornografiska pressen var mer mansdominerad än den övriga pressen (som ju i och för sig var väldigt mansdominerad). Jämförelsen är i allra högsta grad rimlig eftersom det är lätt att peka ut något som mansdominerat men inte lika lätt att plocka fram relevant jämförelsematerial. Jag kan själv dra parallellen med sexklubbarna i Malmö -- eftersom jag inte är ekonom har jag inte kunnat sitta och räkna på företag, men jag vet att det fanns klubbar som drevs av kvinnor. Att det förekom att porrpressen var familjeföretag är inte heller det förvånande i relation till klubbarna, eftersom en del av dem också var det.

Jag blir direkt upprymd av att läsa så bra artiklar. Sådana här forskningsresultat visar dels att forskning om pornografi är i högsta grad relevant och viktigt och dels att förutsättningslös forskning verkligen kan bidra till ny kunskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar