onsdag 11 december 2013

sex, frihet och slaveri

Den här boken vill jag läsa. En kunnig och reflekterande recension i New York Review of Books gjorde mig nyfiken.

Det är ju så att vi vet ganska litet om sexualiteten under Antiken. Vi vet en del, men, som recensenten Peter Brown skriver, så är det som att vi ser det tydligt på avstånd men när vi försöker närma oss är det en gigantisk klyfta mellan oss och dem. Men den här boken tycks kunna säga något vad gäller vad som egentligen hände mellan den romerska dekadensen och den kristna moralismen.Och å ena sidan den romerska sexuella friheten -- som bara gällde några få eftersom en av förutsättningarna för utlevandet var att det fanns slavar -- och å andra sidan den kristna friheten från slaveri men som å sin sida förbjöd allt sex utom det som skedde för reproduktionen, inom äktenskapet. Intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar