måndag 3 februari 2014

flytande manlig sexualitet

Intressant i Kinsey Confidential om unga mäns (eventuellt) flytande sexualitet. En känd studie av psykologen Lisa Diamond, Sexual Fluidity, diskuterade kvinnors flytande sexualitet -- samkönad, bisexuell, heterosexuell -- och konstaterade att det tycks finnas en viss tendens hos kvinnor att glida över de stabila gränser vi tänker oss finns för de sexuella identiteterna. I en artikel av genushistorikern Leila J Rupp ("Sexual Fluidity ’Before Sex’”, Signs, Vol. 37, No. 4, 2012) påpekar Rupp att det kan vara värt att hålla i åtanke att historiskt sett har kvinnor haft fler möjligheter att utforska samkönade sexuella relationer än män. Eftersom den lesbiska sexualiteten betraktades som icke-penetrerande (penislöst och därmed inte "på riktigt") har den varit mer osynlig i samhället. Och eftersom den var icke-reproduktiv var den inte heller ett hot mot den arvsrätt som äktenskapet skulle borga för.


Men nu finns det alltså en undersökning som antyder att också mäns sexuella identiteter skulle kunna vara flytande. En tolkningsmöjlighet som framhålls, enligt den ovan länkade Kinsey Confidential-artikeln, är att det skulle kunna vara unga män som besvarat enkäten som har "skojat bort" frågan. Men man skulle också kunna säga att det finns en iver i att förklara bort resultaten som oärliga skämt eftersom icke-stabil manlig sexuell identitet är mer hotfull eller obehaglig än en kvinnlig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar