söndag 23 februari 2014

lite söndagslänkar

Om sex på film och hur det drabbar de som agerar -- huvudsakligen kvinnorna.

En ganska obehaglig text om Shirley Temple. Inte direkt till innehållet -- för det är, såvitt jag kan bedöma, korrekt, utan i sin lite insinuanta och sensationalistiska retorik som nästan får det att låta som om Shirley Temple själv, vid fyra eller fem års ålder, var medveten om vilken typ av signaler hon skickade ut. Även om jag själv tycker att de sexuella anspelningarna i barnsammanhang är obehagliga, tror jag också att det är en fråga om att läsa en annan tid med glasögon från vår tid.

Och så, meanwhile på andra sidan Atlanten: Är det så illa ställt med yttrandefriheten på svenska universitet och högskolor? Academic Rights Watch har kommit med sin årsrapport för 2013. Man pekar ut New Public Management som en anledning till det krympande utrymmet för akademisk yttrandefrihet. Jag tänker genast på en artikel som cirkulerade bland kollegerna: "If You're so Smart, Why Are You Under Surveillance" (länken tillgänglig via universitetsserver men verkar finnas lite här och där om man googlar artikelrubriken) av Chris Lorenz, publicerad i Critical Inquiry 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar