måndag 10 februari 2014

stuart hall

Seminariet avklarat och allt gick bra. Vi hade ett mycket givande samtal om de bidrag till antologin som behandlades och om antologin generellt. Precis som jag har konstaterat vid tidigare tillfällen så finns det faktiskt få saker som är så roliga och stimulerande som att sitta med en grupp människor som förenas av ett övergripande område eller tema men som har egna infallsvinklar och särskilda intressen. Det är i sådana situationer som jag känner mig privilegierad som akademiker.

Nu på morgonen nåddes jag av nyheten att Stuart Hall har gått bort. Som en av huvudfigurerna vid Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies under sextio- och sjuttiotalen och överlag en av de viktigaste intellektuella långt därefter, uppfattar jag att Stuart Hall har spelat en stor roll i mitt eget akademiska liv. Redan som grundstudent formades många av mina grundläggande tankar om hur saker och ting hänger ihop av idéer som kommer rakt ur Cultural Studies och Stuart Hall. Trots att jag senare har ifrågasatt en del av dem, finns de ändå kvar som ett stråk i mitt medvetande. Och jag är inte ensam om det på något sätt. Det är inget dåligt arv att lämna efter sig.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar