torsdag 8 januari 2009

Hemmaporren

Sedan strax före jul pågår en debatt (kanske har den ebbat ut nu) på Newsmill om "hemmaporren" som enligt sidan håller på att slå ut den etablerade porrindustrin. "Är detta slutet för den nedvärderande kvinnosynen i den kommersiella pornografin?" står det i diskussionsuppmaningen. Efter att ha studerat en liten bråkdel av den amatörpornografi - eller hemmaporr, det är egentligen ett bättre ord eftersom "amatör" är ett begrepp inom porrvärlden som inte riktigt betyder samma sak som "amatör" i dagligt tal - som finns på nätet, tror jag att det är en kanske lite orealistisk förhoppning. För att inte tala om att det finns alldeles för mycket hemmaporr därute för att man skall kunna dra några slutsatser utan en ganska stor insats. Jag satt i flera månader och sökte amatörporr i olika former och kände ändå att jag inte hade undersökt mycket mer än just en bråkdel. Däremot att hemmaporren kan få en rad konsekvenser, både på ett industriellt och på ett individuellt och personligt plan, är väl tänkbart.

Newsmilldebatten om hemmaporren har en intressant knorr. Alla "millningarna" är blå, det vill säga att folk känner sig glada för hemmaporr utom den på Dick Wases artikel, den är röd. Det ser lite udda ut, men när man skrollar ner på sidan ser man att den millningen gäller hur man känner för moralisten. Den genomsnittliga millande Newsmilläsaren har uppenbarligen inte samma syn på pornografi (eller i alla fall hemmapornografi) som t ex Madeleine Leijonhufvud.

Den artikel som fångar den politiska problematiken bäst med pornografi (tycker jag), är Elin Grelssons:

men den könsmaktsordning man anser dominerar och kommer till uttryck i dagens pornografi är en del av en större samhällsstruktur. Likväl finns det också pornografi som hotar och utmanar på ett annat sätt, än att enbart reproducera heterosexuella maktstrukturer. Mycket av det som inte ryms i den "goda" sexualiteten bestående av heterosexuell tvåsamhet kommer till uttryck inom pornografi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar