tisdag 20 januari 2009

Ett smakprov

Just nu mest administration, kommunikation, småfix och föreläsningsförberedelser. Medan ni väntar på nya forskningsrapporter kan jag erbjuda ett smakprov ur Linda Williams Screening Sex:

With hindsight, however, we can discern a distinct thread of demographic, cultural, and technological change that can be labeled the sexual revolution and that came to some kind of climax in the late 1960s though reverberating throughout the next decade. This revolution overlapped with and was inextricable from the rise of feminism, the reduction - not the end! - of the double standard, and the emergence of gay and lesbian communities. (Williams, 2008, p. 8)

Detta ligger nära mina tankar kring mitt eget projekt: att porren och kvinnorörelsen på sjuttiotalet båda är en produkt av tidigare tankegångar (sextiotalet och sexualitetsforskare som Alfred Kinsey och Masters och Johnson som Williams också tar upp). Ur deras möte på sjuttiotalet uppstår ett slags kamp eller förhandling om sexualitet som i sin tur är med och påverkar hur vi ser på sex - eller som Williams nog skulle formulera det, producerar sex - i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar