måndag 12 januari 2015

anita och humaniora

I Stockholm. Uppsatsseminarier för påbyggarstudenterna. Roligt men ganska krävande i form av koncentration och fokus. Jag försöker uppmuntra dem att prata och diskutera men jag måste ju också säga något, så jag balanserar mellan monologmöjligheter och dialoguppmuntran...

Den oöverträffliga Anita Ekberg (från Malmö) har gått bort. Läs Jan Lumholdt i Svenska Dagbladet men läs också NY Times dödsruna.

Och så har Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap och rektor för Stockholms universitet, skrivit en understreckare om humaniora, apropå Humanities World Report 2015. "Den mänskliga erfarenhetens mångfald kräver en lika stor forskningsmässig mångfald för att förverkliga humanvetenskapernas unika möjlighet, att förstå det mänskliga och därmed bidra till svaren på samtidens och framtidens mest brännande frågor," skriver hon och jag kan bara hålla med. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar