onsdag 21 mars 2012

eftertanke

Min tanke att föra ihop nyheten om förändringar i beteendemönster på amerikanska spring breaks och med det svenska lagförslaget om olovlig fotografering var kanske inte helt hundraprocentig. Jag tänkte det i termer av å ena sidan en självdisciplinering eller självreglering -- att undvika ett visst beteende för att dess konsekvenser kan bli långtgående och oöverskådliga om någon skulle råka fånga det på bild -- och å den andra en extern reglering och kontroll över vad som får avbildas eller inte. Huruvida lagförslaget skulle omfatta fotografering av studenter på spring break -- på offentliga platser -- kan jag inte riktigt avgöra, även om formuleringen "Bestämmelsen föreslås vidare omfatta olovlig fotografering eller annan bildupptagning som, oavsett plats, sker på ett sätt som är påträngande, närgånget eller dolt och ägnat att allvarligt kränka den enskildes personliga integritet som privatperson" låter för en icke-jurist som om det skulle kunna inbegripa just sådana tillfällen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar