tisdag 6 mars 2012

porrfritt=prostitutionsfritt?

Vad har porrfria hotell och porrsurfning på jobbet med prostitution att göra? Jag tycker att det arbete som prostitutionsgrupperna i Malmö, Stockholm och Göteborg gör verkar vara alldeles utmärkt. Kan man hjälpa människor som mår dåligt ut ur prostitutionen är det väldigt bra och det verkar de kunna. Men den artikel som stod i Sydsvenskan häromdagen avslutades på en lite konstig not. Varför efterlyser forskarna "striktare policy både hos offentliga myndigheter och i privata näringslivet när det gäller att kräva porrfria hotell och hur de anställda får porrsurfa"? Det kan väl vara så att det på något sätt hjälper prostitutionsgrupperna i deras arbete men jag uppfattar att det bara tas för givet som ett fullständigt självklart samband som inte behöver förklaras. Och för mig är det inte alls självklart.

Det finns kopplingar mellan konsumtionen av pornografi och prostitution, men av alla människor som konsumerar pornografi i Sverige är det bara en liten del som köper sex. Och den verksamhet som tas upp i artikeln är inte den som hjälper sexköpare (i Malmö heter den KAST - köp av sexuella tjänster, till skillnad från FAST - försäljning av sexuella tjänster). Alltså förstår jag inte, utifrån resten av artikeln, varför forskarna efterlyser striktare policy.

Missförstå mig rätt här. Även om jag inte, rent personligen, håller med (företag får väl välja själva vilken policy de vill ha och varför skall de som inte köper sex begränsas i sin eventuella porrkonsumtion för att vissa köper sex) är det egentligen inte själva forskarnas efterlysning jag kritiserar. Det jag tycker är problematiskt i sammanhanget är den fullständiga logiska ellips som sker i slutet av artikeln när man helt plötsligt tar ett jättekliv från "hjälpa personer som mår dåligt ur prostitution" till "porrfria hotell och porrförbud på jobbet". Som jag ser det kan denna logiska ellips bara komma ur ett mycket problematiskt förgivettagande.

Man kan tänka sig att det finns en tanke bakom som har att göra med den kommersiella sexualiteten. En klassiker för att analysera den typen av tänkande är Gayle Rubins "charmed circle" av godkänd sexualitet (mellan par, av kärlek, präglad av ömsesidighet, etc) där det som finns utanför (sex ensam, gruppsex, promiskuitet, för pengar, etc) är då den dåliga sexualiteten. Med ett sådant tänkande hamnar ju självklart pornografi och prostitution utanför "the charmed circle" och är i princip av samma skrot och korn. Alltså kan vi inte komma åt prostitutionen om vi inte samtidigt sätter dit pornografin. Man kan också tänka sig att det har att göra med att låta personer skaffa sig en tillåtande attityd till kommersiell (och därmed dålig) sexualitet. Om vi låter porren vara rumsren kommer det också att vara rumsrent att köpa och sälja sex. Men återigen är detta samband som verkar tas alldeles för självklara i artikeln, som är så uppenbara att de inte ens behöver förklaras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar