torsdag 7 februari 2013

porrens historiografi

Historiografi -- eller historieskrivning -- är vad jag sitter och sliter mitt hår över just nu. När jag undervisar om pornografi brukar jag utgå från hur man definierar pornografi och låta det bli en utgångspunkt för lite olika sätt att skriva porrens historia. Eftersom vår tids förståelse av vad som är pornografiskt inte nödvändigtvis är samma som, säg medeltidens eller antikens, är själva objektet för historieskrivningen svårfångat. Är det så enkelt att det är bilder och berättelser som använts i upphetsande syfte? Men hur skall man då kunna veta om det är i det syftet som sexuellt explicita bilder har använts? I det här populärvetenskapligt riktade inlägget skriver Erick Janssen från Kinseyinstitutet om varför man använder porr. Han påtalar att sexuellt explicita bilder har funnits genom tiderna, men att funktionerna av dem har varit olika:
The famous Kama Sutra, with its sexual illustrations, is known as erotic literature, but it was mainly used as an educational device, an instruction manual. In the brothels of Pompeii, explicit paintings of sexual positions on the walls served as a menu, so a shy customer could point to an image toindicate what he wanted (etymologically, the word pornography comes from"writings about prostitutes"). In Greece, representations of sexual intercourse could be found on the bottoms of children's plates, so they could have something amusing to look at when they finished their meal. And in Athens, youcould find phallic statues of Priapus on street corners, at which women wouldkneel and pray for fertility.
Detta utesluter emellertid inte att bilderna också kunde vara upphetsande. Gränsen mellan sexualupplysning och pornografi är inte klar och tydlig. De blyga kunderna på bordellerna i Pompeji kunde kanske behöva lite bilder för att komma i stämning också. Instruktionsmanualen Kama Sutra kanske väckte känslor hos de som konsulterade den.

I Boken löser jag i någon mening problemet genom att den handlar om en extremt specifik tid och plats -- Malmö 1971-1976. Men dels är det inte ens där och då solklart vad som uppfattas som pornografi eller inte, och dels behöver även den korta tidsperioden och den specifika platsen kontextualiseras. Alltså sitter jag och försöker formulera en ganska kortfattad, översiktlig porrhistorik. Just nu går det... sådär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar