torsdag 11 april 2013

"obeskrivbar snaskighet"

Det var ett slag sedan jag läste Erik Skoglunds Filmcensuren -- något av en klassiker för alla som är intresserade av filmcensuren i Sverige. Skoglund var chef för den numera nedlagda Statens biografbyrå och boken kom ut 1971, precis när pornografin hade släppts fri i Sverige. Med anledning av mitt paper inför SASS-konferensen sitter jag och dammar av mina minnen från boken genom att läsa om relevanta partier. Det är mycket som är spännande i den, inte minst Skoglunds syn på sexualitet som så tydligt lyser igenom när han skriver om utvecklingen vad gäller sexfilmer, pornografi och vad han kallar "halvpornografi". Den syns också i följande parti, som jag inte kom ihåg eller inte tänkte på vid tidigare läsning, där han nämner Kinseyrapporten i en fotnot. I texten citerar han en bok om sex och samlevnadsundervisning i skolan, som negativt beskriver pornografi. Bland annat, i citatet, sägs att pornografin inte drar in kärlek. Här har Skoglund satt in en not: "Jmfr den amerikanske sociologen Lewis Mumford som i en kritik av Kinseyrapporten, 'en Mickey Spillane-typernas vetenskap', finner det betecknande för dess nedvärdering av det mänskliga att hela denna skenbart så uttömmande undersökning av de amerikanska männens och kvinnornas sexualliv ordet 'kärlek' inte förekommer i sakregistret till någondera volymen (Mumford, Calibans uppror, KF:s förlag, Sthlm 1956, s. 133).

Skoglund likställer Kinsey och pornografi genom guilt-by-association. Jämförelsen är inte dum alls, egentligen -- vetenskapen och pornografin (eller rättare sagt, sexualvetenskapen och pornografin) har många beröringspunkter. Men den springande punkten för Skoglund är avsaknaden av kärlek som förutsättning för den mänskliga sexualiteten. Kinsey sorterade ut kärlek ur sina undersökningar för att den inte var mätbar, för att den inte kunde vetenskapliggöras, så att säga.

Citatet i rubriken är från sidan 190 i boken och ingår i följande mening: "Det visade sig också, att regeringen när den så sent som hösten 1970 på nytt tvangs att som besvärsinstans ta ställning till fyra stycken 8 mm råporrfilmer av obeskrivbar snaskighet (distribution en göteborgsfirma) inte avvek från förbudslinjen (utslag 13/11 1970, gr.nr 109 345-109 348)."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar