tisdag 29 april 2014

en lokal skandal

Det pågår en skandal här i Champaign-Urbana. Universitetet har, sedan 2010 om jag förstått det rätt, anställt en person som suttit i fängelse. James Kilgore var medlem i en grupp som kallade sig Symbionese Liberation Army på sjuttiotalet och som var inblandade i flera olika terroristaktioner, bland annat kidnappningen av Patty Hearst (vilket faktiskt anknyter hela historien till Sverige eftersom Hearst drabbades av "the Stockholm Syndrome" och själv gick med i gruppen). Kidnappningen skedde, igen såvitt jag förstår, före det att James Kilgore anslöt till gruppen. Under Kilgores tid rånade man banker och vid ett av dessa rån sköts en kvinna som dog. Under en lång tid levde Kilgore under antaget namn utomlands -- i Australien, Zimbabwe och Sydafrika, men 2002 åkte han fast och dömdes till fängelse i USA. Han släpptes 2009.

Den lokala nyhetstidningen, The News-Gazette, skrev om detta i februari och nyligen fick Kilgore besked om att han inte kommer att få fortsatt anställning (han har aldrig varit fast anställd utan haft vad som i Sverige kallas visstidsförordnanden). En skrivelse har cirkulerat som hävdar att det är ett brott mot den akademiska friheten att inte låta Kilgore vara kvar och i dag rapporterade The News-Gazette att det tydligen inte är bestämt ännu huruvida han får vara kvar eller inte.

Eftersom jag på en gång är utomstående (bara tillfällig gäst på universitetet) och delaktig (som akademiker) är det med kluvna känslor jag iakttar det hela. Jag har liksom både ingenting med saken att göra och på ett principiellt plan ändå med saken att göra. Universitetet här delvis beroende av alumnidonationer och en god relation med det omgivande samhället. På så vis är de sårbara för omgivningens känslor kring frågan. Samtidigt håller de, på det hela taget, den akademiska frihetens fana högt (vågar inte göra en tvärsäker bedömning men skulle nog säga att de är tuffare här än hemma). Å ena sidan är personen i fråga terrorist, å den andra är det dels väldigt länge sedan och dels har han faktiskt sonat sina brott. Jag skall tillägga att han verkar -- vid sidan av den bakgrund som jag relaterat här -- vara akademiskt välmeriterad, så det är ingen barmhärtighetsgärning av universitetet att ge honom jobb.

Vi får väl se vad som händer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar