måndag 21 april 2014

sou 1969:14 och sou 1969:38

Är så glad att två för mitt arbete viktiga svenska utredningar finns fritt tillgängliga på nätet i pdf-form. Både filmcensurutredningen Filmen - censur och ansvar och den utredning som behandlar "såra tukt och sedlighet"-paragrafen, Yttrandefrihetens gränser, ligger ute tack vare Kungliga biblioteket.

Jag har läst dem båda två vid olika tillfällen tidigare så jag är ju rätt bekant med deras innehåll, men när man sitter och jobbar med en text där viss litteratur är central är det nödvändigt att ha den tillgänglig. Kommer man ihåg korrekt? Behöver man något citat? På vilka sidor behandlades det jag diskuterar? Och trots att biblioteket här är alldeles fantastiskt och innehåller hur mycket litteratur som helst, har det av ganska uppenbara skäl ingen SOU-samling. Jag hade naturligtvis kunnat fjärrlåna dem, men detta är så enormt mycket enklare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar