söndag 30 mars 2014

porrens paradox

Pornografin innehåller flera ganska grova etniska och rasmässiga stereotyper. Svarta män har stora könsorgan (eller ännu större könsorgan), svarta kvinnor är vilda och djuriska, asiatiska kvinnor är undergivna och så vidare. Att säga att porren är rasistisk är alltså på ett sätt sant. Den utnyttjar stereotyperna till fullo och reproducerar dem också på så vis. Samtidigt är den också tabubrytande -- det ligger så att säga i porrens natur (om man nu kan prata om något sådant) att den nosar upp allt som är chockerande, tabu, undanträngt och skambelagt i vår kultur och exploaterar det hämningslöst. Jag har skrivit om detta förut här i bloggen, men idéerna kommer från forskare som Linda Williams, Laura Kipnis och Susanna Paasonen. Man skulle kunna tala om det som porrens paradox -- å ena sidan rasistisk och sexistisk, å den andra öppen och gränsöverskridande.

Det är därför en sådan här nyhet är fascinerande. En porrstjärna som blir ansikte för ett nynazistiskt parti? Och som välkomnas av partiet som lockbete för manliga väljare? Och som sedan blir persona non grata hos partiet när det framkommer att hon har sex med en svart man i sin senaste film? För enligt en ideologi som vill behålla det ariska rent, som vill bevara den "vita genbanken", är en vit kvinna som ligger med en svart man inget annat än en rasförrädare. Naturligtvis finns det ett element av vad man här i USA kallar "slut shaming" -- att kontrollera kvinnors sexualitet genom att skambelägga och straffa deras beteende -- i det, men i det här fallet verkar det just handla om den rasgräns som överskridits. Och den är å sin sida genuskodad eftersom en vit man påverkar inte sin egen ras "genbank" genom att ha sex med svarta kvinnor.

Och så knorren på det hela: att den tyska porrindustrin inte vill ha med henne att göra sedan hennes kopplingar till NPD uppdagades.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar