tisdag 11 mars 2014

the mcmartin case

NY Times "Retro Report" tar upp the McMartin-case -- en utdragen, gigantisk förundersökning och rättegångsprocess med förskolepersonal anklagade och åtalade för övergrepp på barn. Filmen är rätt kort (ca 13 min) men värd att se eftersom undersökningen och rättegången var del av ett slags övergreppspanik under åttiotalet. Det är väldigt obehagligt att tänka sig både den ångest föräldrarna måste ha känt när de fick det brev som polisen skickade ut i anslutning till undersökningen och de utdragna förhören med barnen.

Vår vilja att skydda våra barn uppfattar jag är en i grunden god och kanske också helt riktig och nödvändig vilja. Den kan förstås ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv, som en impuls att skydda artens fortlevnad, men den kan också förstås socialt och kulturellt. Det vill säga, det är inte så enkelt som ett biologiskt imperativ utan också som något som starkt uppmuntras i vårt samhälle och som praktiseras på olika sätt i olika kulturer. Det finns också en stark social kontroll av att människor följer de principer som samhället satt upp för vad detta skydd innebär -- som kan vara mycket olika i olika tider och på olika geografiska platser. (Jämför den sociala skam som knyts till gravida kvinnor som röker eller föräldrar som gör saker som vi uppfattar som farliga för barnen.) Samtidigt är den också, kanske just för att den är så grundläggande och stark, så otroligt lättmanipulerad. Och det kan vara värt att hålla i åtanke.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar