måndag 20 september 2010

beröringsskräck

Har inte så mycket att säga i dag -- en dag då det känns som att hela Sverige står och väntar på vad som skall ske och hur det skall gå. Har haft stora svårigheter att slita mig från nyhetsrapporteringen och förbereda föreläsnings- och diskussionsdagen Debattens brytpunkter i morgon med socionomstudenterna, men lyckades i några timmar försjunka in i bästa sättet att lägga upp en föreläsning om sex wars, porrmotstånd och pornografi som socialt problem och har nu nog en acceptabel föreläsning planerad.

Debattens brytpunkter är ett återkommande inslag på en kurs som socionomstudenterna kan välja när de börjar närma sig slutet av sin utbildning. Vi tar upp några exempel på kontroversiella frågor (som porr, då) och presenterar hur de har diskuterats i samhället. Sedan får studenterna vrida och vända på det genom att de blir tilldelade en sida i debatten. I likhet med hur amerikanska retoriklektioner är upplagda, får de inte argumentera utifrån vad de själva tycker utan de får en position, ett perspektiv, bestämt åt sig.

Det är ett sätt att försöka släppa politiken och se den ur ett fågelperspektiv. Man kan tänka sig både att man skärper sin egen argumentationsförmåga genom att sätta sig in i den andra sidan, men man kan också tänka sig att man lär sig att se även politiska problem och frågeställningar utifrån, distanserat och intresselöst. Och kanske den viktigaste lärdomen skulle kunna vara att vissa frågor är så kontroversiella att det är lätt att slå ifrån sig bara genom att tycka något om dem, utan att sätta sig in ordentligt och skaffa sig kunskap om dem. Ja, kanske är det till och med så att vissa frågor är så kontroversiella och det är så uppenbart vilken sida som är den "goda" sidan att det är behäftat med misstänksamhet att ens försöka lära sig något om dem. Det finns en beröringsskräck i förhållande till kontroversiella frågor som skapar enkla ställningstaganden som fungerar ända tills de blir utmanade på allvar.

Det gäller verkligen inte bara pornografi. Och det ligger en stor fara i det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar