måndag 27 september 2010

sexuella script

Förbereder föreläsning om "sexual scripts". När jag kom hit för snart två år sedan var script-teorin något som dök upp i tid och otid, ett slags grundläggande referens för alla, och jag insåg att jag skulle vara tvungen att läsa in mig lite om jag skulle hänga med. Jag beställde således boken Sexual Conduct och läste den. Och nu skall jag undervisa om den... det känns lite nervöst, lite djupt vatten, men också kul och utmanande. Det är så mycket ord och metaforer hämtade från teaterns värld "the mise-en-scene of desire", till exempel eller "The concept of scripting, then, can take on a very literal meaning: not the creation of and performance of a role, but the creation and staging of a drama". (Citaten hämtade ur "Sexual Scripts: Permanence and Change" av William Simon & John H Gagnon i Archives of Sexual Behavior, vol 15, no 2, 1986). Texten diskuterar hur det sexuella scriptet på olika nivåer påverkar vårt sexuella beteende, vad man kan göra, med vem man kan göra det, när man kan göra det och hur man kan göra det. Det är naturligtvis en ganska genomgående sociologisering av sexualiteten, där biologin endast betraktas som en liten del av sexualiteten. I sexualitetsteoretiska termer skulle man kanske kunna sätta Kinsey i den ena änden av skalan -- biologi, kvantitativt mätbara data -- och Simon & Gagnon i den andra änden -- det sociala, teoretiska diskussioner.

Men det är också en pedagogisk problematik: undervisningen skall ske i tre steg. Först en allmänt orienterande föreläsning, därefter kommer jag och en kollega in med en djupdykning i artikeln och slutligen skall studenterna diskutera själva i grupper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar