torsdag 23 september 2010

en gräns för samtycket?

Det har ju varit en hel del uppmärksamhet kring BDSM-fallet i Malmö. Bland annat har jag noterat att det diskuterats bland våra nya sexologstudenter. Många faktorer spelar in för att göra detta till en komplex historia, åtminstone för den utomstående som tar del av den medialiserade berättelsen -- kvinnans ålder i relation till mannens ålder, sexualitetens friheter och gränser, BDSM-praktiker som kan framstå som ganska främmande för dem som inte är insatta i dem men också hur långt ett rättssamhälle kan lägga sig i vad samtyckande människor över "the age of consent" (eller på ren svenska, byxmyndiga människor) gör i sovrummet. Det är lätt att läsa fallet utifrån förutfattade meningar ("staten vill lägga sig i" alternativt "unga kvinnor som offer") men Mårten Schultz har skrivit bra och balanserat om fallet ur ett principperspektiv. Läs också kommentarerna, för där belyses också frågan -- eller snarare hur vi ser på frågan -- ur olika perspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar