måndag 15 juni 2009

jag är lite sent på det...

... men det har varit nya fall av HIV i den kaliforniska porrfilmsindustrin. För några år sedan stängde hela San Fernando valley ner porrproduktionen under några månaders tid eftersom man hade upptäckt fall av HIV. Den amerikanska porrbranschen försöker skydda sig mot risken med HIV genom täta tester av de medverkande. Kondom är mycket ovanligt.

Ur ett rent kommersiellt perspektiv är det förståeligt -- kondomer är det bästa skyddet för sexuellt aktiva mot sexuellt överförbara sjukdomar men... tja, det finns ju något... präkigt? över kondomanvändning som kanske inte riktigt passar in i den pornografiska fantasin. Och porren är ju ganska styrd av vad som säljer. Som John Stagliano (aka Buttman och också HIV-smittad sedan 1997) säger i slutet av den länkade artikeln: "The market determines whether or not this [condoms] will be shown. A government agency the size of Los Angeles couldn't stop it. It's not going to change."

Ur ett hälsoperspektiv är det problematiskt. Att vara porrskådespelare blir ett riskbeteende som alla kanske inte är medvetna om. En av dem som bär på HIV sedan 2004 säger att de regler om regelbundna tester som finns, gjorde att han kände sig trygg utan kondom.

Läs också här, här och här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar