måndag 30 november 2009

tusen bollar... eller ja, kanske bara fem-sex

Återigen har jag fokuseringsproblem. Tusen bollar, mer eller mindre (de flesta mindre) krävande, i luften. Jag håller på att justera min genreartikel från NorLit-konferensen som jag bearbetade för publicering i förra veckan. Den har nu granskats och ligger på mitt bord för rättning innan den slutligen skall skickas in. Under tiden står censurartikeln på tur för en liknande bearbetning. Det känns faktiskt bokstavligen som om den flåsar mig i nacken.

På läshyllan ligger Berl Kutchinsky -- just nu försöker han utröna varför "porrvågen" uppstod i Danmark (Sverige får liksom hänga med lite på ett hörn, det är ju Danmark som är huvudfokus i hans bok) på sextio- och sjuttiotalet. Jätteintressant, han vänder verkligen på varje sten, om än hastigt, och de saker jag börjat fundera över, om paradoxal liberalism och annat, kommer i lite nytt ljus. Samtidigt läser jag ett stort fett avhandlingskapitelsmanus som skall ventileras på torsdag, på mitt gamla seminarium i Lund, om sexualupplysningsfilm i Sverige från det sena tiotalet till det sena trettiotalet.

Antologin går lite sparlåga just nu men vi är tillräckligt långt gångna för att arbetet pågår liksom nästan av sig själv. Mail droppar in och svaras på, nya mail skrivs.

Som ett bredvidfenomen har jag kommit på att jag måste lära mig tyska. Både av forskningsmässiga och av vad man kanske kan kalla akademiskrelationella skäl. Och för min personliga självkänslas skull. Därför gjorde jag en sen anmälan till en kurs i Lund inför vårterminen. Det var inte helt ostruligt och nu måste jag ta reda på om jag måste vända upp och ner på alla gamla pärmar i jakt på mitt gymnasiebetyg från anno dazumal eller om jag finns där i registren någonstans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar