tisdag 16 februari 2010

exposure and intimacy

På ett tips från Klara (se kommentar nedan) läste jag John Champagne's artikel "'Stop Reading Films!': Film Studies, Close Analysis, and Gay Pornography" i Cinema Journal vol 36, no 4, 1997, och ramlade samtidigt över Amy Herzog's betydligt senare text "In the Flesh: Space and Embodiment in the Pornographic Peep Show Arcade" ur Velvet Light Trap vol 62, hösten 2008. Champagne's argument bygger på att filmvetenskapen traditionellt har koncentrerat sig på närläsning och analys av enskilda filmer men att när man studerar pornografi är kontexten minst lika viktig -- ett argument som jag skriver under på till hundra procent. Hur och var man tittar på porr, vem som tittar och i vilket sammanhang, är minst lika viktigt som vad filmerna visar. Därefter redogör han för visningskontexten i ett litet antal "peep show arcades" och tar upp just den labyrintiska konstruktionen som inte är allenarådande -- det finns sådana arkader som är ganska icke-labyrintiska -- men gemensamt är att det finns en glidning mellan privat och offentligt, mellan interaktion mellan åskådare och film och mellan olika åskådare eller besökare kanske man snarare skulle säga.

Herzog's slutsatser påminner lite om Champagne's, även om hon gör en del "close analysis" av några av de filmer, s k loops, som visades i peep show båsen: "Just as the filmed bodies exist in a suspended yet politically charged space between exposure and intimacy, the bodies in the archade enact a self-conscious performance that is at once personal and socially contingent." (s. 41)

Nu skiljer sig den amerikanska kontexten ganska mycket från den svenska, men just idén om glidningen mellan det privata och det offentliga eller sammanblandningen av det privata och det offentliga -- som dessutom, enligt dessa författare, tycks vara det huvudsakliga obscenitetsproblemet för myndigheter, inte filmerna i sig -- går att överföra till den svenska sjuttiotalskontexten. Det är rätt tydligt, när man tittar på visningen av pornografisk film i Malmö på sjuttiotalet, att det inte är porren som är problemet. Det är vad porren för med sig i form av oönskade sociala beteenden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar