måndag 30 mars 2009

sexhandel och hotet från öst

Hyperintressant seminarium på Kön, sexualitet och socialt arbete i dag: Annelie Siring presenterade sitt arbete om sexhandel, sexköpslagstiftning och myndighetsförståelse. Hon tittar på -- om jag förstod henne rätt -- hur polis och socialarbetare förstår, pratar om och använder sexköpslagen (kolla exempelvis här) och hon koncentrerar sig egentligen på sexhandel mellan män men använder sig av sexhandel där män köper sex av kvinnor som ett slags jämförelsepunkt. Det var verkligen jättespännande och jag insåg hur lite jag egentligen vet om sexköpslagen, dess förarbeten och dess tillämpning. Till exempel så är straffsatserna för sexköp de samma som för snatteri. Den infördes som ett slags jämställdhetslag men polisen undviker att prata om den som det. Vidare är det också så att sexhandel mellan män inte alls betraktas på samma sätt som sexhandel där män köper sex av kvinnor (hardly surprising, men jag hade väl inte funderat så mycket på det). Ytterligare en aspekt är att sexköpslagen ses som ett sätt att komma åt utländsk organiserad brottslighet och att såväl sexköpare som sexsäljare betraktas på olika sätt beroende på om de är svenskar eller inte (inte heller så förvånande men det är en helt annan sak att lite fördomsfullt förvänta sig något och att någon som verkligen har arbetat med något bekräftar ens misstankar).

Jag skall ju försöka skriva en artikel om tre svenska filmer från åren kring millennieskiftet, Torsk på Tallinn, Buy Bye Beauty och Lilja 4-ever, som alla -- i och för sig på extremt olika sätt -- på något sätt berör vad man skulle kunna beskriva som en svensk ångest/skuldproblematik i förhållande till forna Sovjetunionen. Det är i alla fall min arbetshypotes... Nu undrar jag om inte arbetet med dessa filmer borde börja i förarbetena till sexköpslagen och de svenska debatterna på nittiotalet. För lagen kommer 1999 och det är ingen slump att dessa filmer kommer precis efter det (eller för den delen att Torsk på Tallinn, som minst anknyter till tematiken, kommer samma år).

Siring har skrivit en artikel som heter "Sexhandel, sexköpslagstiftning och myndighetsförståelse - ett svenskt exempel" som finns i forskningsrapporten Prostitution i Norden, som min nya kollega Charlotta Holmström varit en av redaktörerna för. Forskningsrapporten kan läsas i pdf-format (jättestort dokument) här.

2 kommentarer:

  1. Intressant att koppla ihop de tre filmerna! Ser fram emot artikeln.

    SvaraRadera
  2. Det tar ett slag: den skall vara klar för seminariebehandling i augusti och sedan tror jag att boken kommer ut vid årsskiftet. Att det är lång framförhållning är enormt skönt, framför allt när materialet har en potential att vara lite kontroversiellt.

    SvaraRadera