fredag 6 mars 2009

äga rum

Jag skall prata om mitt forskningsprojekt på arkitektskolans temadag arkitektur och genus den 23 mars. Temadagen har fått namnet "Att äga rum. Kritiska perspektiv på arkitektur och makt i det offentliga rummet" (jag hittar ingen länk) och mitt projekt passar ju faktiskt ganska väl in i det temat. Inte bara för att det blir alldeles särdeles supertvärvetenskapligt på ett kul sätt (filmvetare från Hälsa och samhälle pratar på arkitekturtemadag på Lunds Tekniska Högskola...), utan också av personliga skäl är jag väldigt glad över att få vara med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar