onsdag 11 mars 2009

uppföljning på formatfrågan

Lite uppdatering av formatfrågan: jag gjorde några snabba stickprov i Kvällpostens annonsering under sjuttiotalet, helt enkelt januari 1973, 1975 och 1977. En postorderannons för Please saluför filmer (och utrustning) i Super8. Annonsen är från den 17 januari 1977. (Filmprojektorn kostade 95 kr, ett paket med 26 st färgfilmer kostade 129:50.) Den 21 januari 1975 annonserar Sex Night Club Picant att de visar "Riktig biofilm (16mm) med ljud och färg", vilket skulle kunna indikera att man vanligtvis visade Super8 eller 8mm på sexklubbarna. Vilket i sin tur skulle kunna innebära att filmerna inte hade gått genom biografbyråns censur eftersom man i så fall köpte in filmerna via exempelvis en postorderfirma som för privat bruk.

Som Klara påpekar i kommentarerna har sexploitationforskaren Eric Schaefer skrivit i Cinema Journal om formatfrågan i USA. Artikeln "Gauging a Revolution: 16mm Film and the Rise of the Pornographic Feature" finns också publicerad i antologin Porn Studies.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar